Koho a odkdy se týká Elektronická evidence tržeb?

Elektronická evidence tržeb postihne všechny podnikatele (podnikající fyzické osoby – živnostníky a právnické osoby s podnikatelskou činností), kteří přijímají platby v hotovosti, platební kartou či jiným způsobem. Naopak elektronické evidenci tržeb nepodléhají platby převodem z účtu na účet nebo hrazené inkasem. Ministerstvo financí si slibuje díky tomuto opatření vybírat na daních o 12 miliard Kč ročně více v prvních letech zavedení evidence tržeb a narovnat podnikatelské prostředí v ČR.

Koho se týká?

 Ubytování
 Maloobchodů a velkoobchodů
 Taxislužby, železniční a silniční dopravy
 Podnikatelů ve výrobě
 Svobodných povolání
 Vybrané výroby, oprav a činností

Koho se netýka?

 Ojedinělých a neočekáváných tržeb
 Příspěvkových organizací
 Bank, pojišťoven, penzijních fondů
 Stravování a ubytování studentů
 Prodejních automatů, veřejných toalet
 Drobné vedlejší podnikatelské činnosti

Odkdy?

  • v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
  • ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Musím evidovat tržby?

 Podle toho, z jaké podnikatelské činnosti vám plynou tržby, zařadíte jednotlivé činnosti do příslušné fáze EET podle klasifikace NACE (dříve OKEČ). Od té doby pak musíte začít evidovat tržby pocházející z hlavní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 Pokud si nejste jistí, zda vůbec musíte evidovat svoje tržby, můžete pořádat správce daně, tedy finanční úřad o vyjádření, zda evidovat tržby či nikoliv, prostřednictvím oficiální žádosti.
 Tato žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Žádosti budete moci podávat nejdříve od 1. září 2016.

 Od kdy musím evidovat?

 V některých případech zjistíte snadno, od kdy jako podnikatel musíte evidovat svoje příjmy, například když provozujete hotel, restauraci či prodejnu.
 V určitých případech je ale nutné zvážit všechny vaše činnosti podle NACE podléhající elektronické evidenci tržeb a podle toho začít evidovat tržby postupně v jednotlivých fázích.
 Například kadeřnice spadající až do 4. fáze evidence tržeb, která zároveň prodává kosmetické přípravky musí díky tomu začít evidovat tržby z této činnosti (prodej) už v 2. fázi EET.

Běžný nebo zjednodušený režim?

 V případě, že při podnikání nebudete moci posílat tržby on-line – tedy v takzvaném běžném, on-line režimu – můžete tržby evidovat ve zjednodušeném – off-line režimu, a to nejpozději do 5 dnů od realizace tržby.
 Zjednodušený off-line režim tak nejvíce využijí například podnikatelé v lokalitách s nekvalitním nebo nedostatečným internetovým připojením. O povolení zjednodušeného režimu máte možnost požádat správce daně, tedy finanční úřad.

Jakou pokladnu EET (Elektronické evidence tržeb) si mám pořídit?

 Pokud už podnikáte a nějakou pokladnu či pokladní systém používáte, v první řadě musíte zjistit u prodejce této pokladny, zda vám ji je schopen a za jakých finančních podmínek připojit k internetu a zprovoznit EET.
 Pokud ano, máte problém vyřešen. Pokud ne, nebo zatím žádnou pokladnu nevyužíváte, vyberte si vhodný EET pokladní systém z široké nabídky na trhu.

Jak a kde získám autentizační údaje?

 Od 1. září 2016 můžete požádat o autentizační neboli přihlašovací údaje buď přes svou datovou schránku, nebo osobně na libovolném finančním úřadu.
 O autentizační údaje může také požádat váš zplnomocněný zástupce na základě plné moci, která v tomto případě nemusí mít úředně ověřené podpisy.

Jak získat certifikát a začít evidovat tržby?

 Poté se zaregistrujete na portál správce daně pomocí autentizačních údajů, zaregistrujete tam provozovnu nebo provozovny, ve kterých vykonáváte činnosti z nichž plynou evidované tržby a získáte certifikát pro evidenci tržeb.
 Tento certifikát pro evidenci tržeb nainstalujete do pokladního zařízení (pokladna s dotykovou obrazovkou, počítač, tablet, chytrý telefon atd.) a můžete začít tržby evidovat.

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 119 e-shop systém banan.cz